Ở Việt Nam, cách mạng bốn chấm không được hiểu là cuộc cách mạng trong việc áp dụng các biện pháp công nghệ để giúp toàn thể quần chúng nhân dân thực hiện 4 điều không: không kết nối, không ý kiến, không phản đối và không phát triển

<nghiêm túc>Trên thế giới cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số để tăng hiệu quả sản xuất, bao gồm các công nghệ như: rô bốt, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, tính toán lượng tử, công nghệ sinh học, Internet vạn vật, công nghệ in 3D và xe tự hành</nghiêm túc>

Bạn cảm thấy thế nào?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Chuyên mục: Từ điển

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *