Screen Shot 2018-06-20 at 2.17.33 PM.png

#Peteboc Sau khi viết bài về cáp mập, BQT đã nhận được nhiều thắc mắc cụ thể khi nào thì cá mập cắn cáp, trước đấy có sự kiện gì v.v… Để tìm hiểu rõ hơn Pê tê bóc đã nhờ đến Google để lập ra lịch cắn cáp của cá mập, lịch sẽ được liên tục cập nhật. Nếu lúc nào các bạn cảm thấy cáp đang bị cắn thì cho Pê tê bóc biết với nhé.

Nguồn dữ liệu: Google trends

Screen-Shot-2018-06-20-at-2.15.11-PM.jpg

Các bạn có nhận thấy quy luật gì không, hãy cho BQT biết nhé

 

[zvr_reactions]