Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, Pê tê bóc đã được xếp hạng 2091 trong số các website ở Việt Nam trên alexa.

Pê tê bóc được xây dựng với mục đích làm sân chơi trung lập không phụ thuộc vào quảng cáo hay bất cứ tác nhân chính trị nào. Để đạt được mục đích này Pê tê bóc cũng cần sự giúp đỡ về tài chính từ các bạn!

Dự tính chi phí này sẽ được dùng để

  • Phát triển tính năng mới cho Pê tê bóc
  • Nâng cấp cơ sở hạ tầng
  • Khuyến khích các bài viết tâm huyết và có chất lượng từ thành viên
  • Đi nhậu (Việt Nam mà)

Khi tài trợ cho Pê tê bóc các bạn có thể có được nhiều quyền lợi đặc biệt như được thử các tính năng mới trước, biết trước về các tính năng sắp ra hoặc được nhắc đến trong các bài viết của Pê tê bóc.

Các bạn có thể gửi tiền ảo vào các tài khoản của Pê tê bóc như sau

BTC

16VE2kDKHdzDD58sbwsaFYtbhhs3MqHGd2

Screen Shot 2018-06-16 at 4.06.14 PM.png

ETH

0x3AAAA37a61336796707855E348Def3B0c08124Fd
Screen Shot 2018-06-16 at 4.07.22 PM.png

LTC

LWdoJvvaD2Tm8uCVuZpUPT3XKLbT6vKwMk
 Screen Shot 2018-06-16 at 4.08.11 PM.png

Monero

8BAL3gNWFX5PUnY3uBeZpTYfFrjLDzexk98EShgiTJiC6rLr29h6Ct72872S7bjAHsCz8YbM6fF47RkQfT9oUHmg4jaYzJN

Screen Shot 2018-06-16 at 4.08.32 PM.png

Một lần nữa, xin cảm ơn sự nhiệt tình mà các bạn đã dành cho Pê tê bóc!