Chú phỉnh

Một ông chú rất hài hước, nói rất nhiều mà làm chả bao nhiêu. Ông chú này rất xa lạ với người dân Việt Nam mặc dù có một cái tên rất Việt. Hiện Pê tê bóc vẫn đang sưu tầm các giai thoại dân gian liên quan đến ông Đọc tiếp…

Bên ngoài

Từ dùng để chỉ Nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh Song, do bản chất dân tộc cực đoan, tập đoàn Pol Pot được sự hậu thuẫn bên ngoài tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống Việt Nam Nguồn: Tạp chí Quân Đọc tiếp…