Chú phỉnh

Một ông chú rất hài hước, nói rất nhiều mà làm chả bao nhiêu. Ông chú này rất xa lạ với người dân Việt Nam mặc dù có một cái tên rất Việt. Hiện Pê tê bóc vẫn đang sưu tầm các giai thoại dân gian liên quan đến ông Đọc tiếp…