QUI ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI PÊ TÊ BÓC (sau đây gọi là Mạng xã hội)
1.1.       Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ,…) mà bạn đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

1.2.       Người sử dụng tự có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của bạn trên Mạng xã hội Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).

1.3.       Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Dịch Vụ nào của Mạng xã hội (bao gồm cả tài khoản của Bạn).
1.4.       Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của chúng tôi.
1.5.       Khi vào web của Mạng xã hội, người sử dụng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Mạng xã hội với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Mạng xã hội cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Thỏa Thuận này, Mạng xã hội sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Mạng xã hội là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Mạng xã hội cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Mạng xã hội soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.

1.6.       Khi người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên Mạng xã hội, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Mạng xã hội phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

1.7.       Thành viên phải thông báo cho Ban quản trị Mạng xã hội biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Công Ty, và Mạng xã hội không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Thỏa Thuận. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Mạng xã hội. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link được thông báo trên Mạng xã hội.

1.8.       Mạng xã hội có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

1.9.       Trước khi sử dụng Mạng xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và thành viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Quy định chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị, và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Mạng xã hội. Mục tiêu của bản Thỏa Thuận này là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Mạng xã hội và người sử dụng.

 1.         PHẠM VI NỘI DUNG TRAO ĐỔI, CHIA SẺ, CUNG CẤP TRÊN MẠNG XÃ HỘI

2.1.       Các Nội Dung Cấm Trao Đổi, Chia Sẻ Trên Mạng xã hội

Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên Mạng xã hội các nội dung bị cấm theo quy quốc tế.

2.1.1.    Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

2.1.2.    Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

2.1.3.    Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

2.1.4.    Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

2.1.5.    Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

2.1.6.    Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2.1.7.    Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

2.1.8.    Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên Mạng xã hội.

2.1.9.    Không được gửi lên Mạng xã hội bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

2.1.10.   Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
2.1.11.   Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.

2.1.12.   Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là các thông tin được cung cấp miễn phí.

2.1.13.   Nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống Mạng xã hội, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên Mạng xã hội.

2.1.14.   Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

2.1.15.   Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của Mạng xã hội

2.1.16.   Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia Mạng xã hội.

2.1.17.   Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
2.1.18.   Nghiêm cấm thực hiện các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Mạng xã hội.

2.1.19.   Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

2.1.20.   Không đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên Mạng xã hội.

2.1.21.   Không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
2.1.22.   Không được dùng Mạng xã hội để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

2.1.23.   Không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của Mạng xã hội, như tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của Mạng xã hội

2.1.24.     Không tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
2.1.25.     Không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của chính bạn hay bất kỳ ai lên Mạng xã hội

2.1.26.     Không đăng nội dung hoặc thực hiện hành động nào trên Mạng xã hội xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc nói cách khác vi phạm luật.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của Mạng xã hội,Ban quản trị Mạng xã hội có quyền xoá các nội dung của bạn đăng trên website, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ cho của bạn mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn có hành động vi phạm Điều khoản

2.2.         Trách Nhiệm Đối Với Hành Vi Vi Phạm Về Nội Dung Đăng Tải

2.2.1.       Người sử dụng hiểu rằng các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình hoạ, video, thư, hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc vể trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải Mạng xã hội hay Công Ty, hoặc đại diện, nhân sự của Công Ty, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với: (a) toàn bộ Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyển đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch Vụ, (b) việc bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội Dung của người khác trên Mạng xã hội hoặc với bất cứ thiệt hại, thổn thất nào pháp sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng nội dung trên Mạng xã hội

2.2.2.       Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội Dung do bạn đưa lên Mạng xã hội. Công Ty, Mạng xã hội, và Ban quản trị diễn đàn, hoặc nhân sự được ủy nhiệm bởi Công Ty, có quyền kiểm tra các thông tin bạn đưa lên và trong trường hợp phát hiện ra các sai phạm, Mạng xã hội có quyền xoá nội dung của bạn đăng trên Dịch Vụ, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ cho của bạn mà không cần báo trước. Để tham gia diễn đàn bạn có thể tham khảo thêm Quy định diễn đàn này.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

3.1.         Quyền Của Người Sử Dụng

3.1.1.       Khi đăng ký trở thành Thành viên của Mạng xã hội và được Mạng xã hội chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản trên diễn đàn để tham gia cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên Mạng xã hội.

3.1.2.       Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin và nội dung trên diễn đàn.

3.1.3.       Thành viên sẽ được nhân viên của Mạng xã hội hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Mạng xã hội.

3.1.4.       Được quyền tham gia diễn đàn, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn Mạng xã hội, và có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà Mạng xã hội đã quy định.

3.1.5.       Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do thành viên Mạng xã hội hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Mạng xã hội. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Mạng xã hội giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Mạng xã hội hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

3.1.6.       Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Mạng xã hội trong quá trình sử dụng các Dịch Vụ. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị Mạng xã hội.

3.2.         Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng

3.2.1.       Có trách nhiệm phản hồi trực tiếp bằng Mạng xã hội.

3.2.2.       Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Mạng xã hội về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

3.2.3.       Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Mạng xã hội và những thông tin đăng tải lên Mạng xã hội là chính xác và hoàn chỉnh, và không vi phạm các nội dung cấm được qui định bởi Mạng xã hội và pháp luật. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Mạng xã hội luôn được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3.2.4.       Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của các thông tin, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Mạng xã hội trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

3.2.5.       Thành Viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo qui định của pháp luật.

3.2.6.       Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội.

3.2.7.       Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Mạng xã hội vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Mạng xã hội hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, kỳ thị, chia rẽ thị trường, tạo những thông tin mang tính chất so sánh, chê bai, loan tin hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

3.2.8.       Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của các dịch vụ do Mạng xã hội cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Mạng xã hội trong từng trường hợp cụ thể.

3.2.9.       Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Mạng xã hội dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Mạng xã hội, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.

3.2.10.     Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Công Ty, Mạng xã hội, các cá nhân, tổ chức có liên quan khác khi Thành viên vi phạm các qui định của pháp luật và các điều kiện của Thỏa Thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công Ty, nhân sự của Công Ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan, đã phải chịu ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm đó.

3.2.11.     Không sử dụng Mạng xã hội vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

3.2.12.     Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên Mạng xã hội.

 1. 2.13.    Cho phép và tạo quyền đương nhiên cho Mạng xã hội sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên Mạng xã hội có thể tiếp tục thuộc giao diện nội dung trên Mạng xã hội ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

3.2.14.     Từ bỏ, và không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Mạng xã hội sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa phản hồi của người sử dụng.

3.2.15.     Người sử dụng đồng ý rằng Mạng xã hội và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của Mạng xã hội. Người sử dụng đã hiểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.

3.2.16.     Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên Mạng xã hội. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

3.2.17.     Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Mạng xã hội. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp Dịch Vụ.

 1.         QUYỀN, VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY VÀ MẠNG XÃ HỘI

4.1.         Các Quyền Của Mạng Xã Hội

4.1.1.       Công Ty và Mạng xã hội (sau đây gọi chung là “Nhà Cung Cấp”) được yêu cầu các Thành viên và người sử dụng Dịch Vụ cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên website, và hưởng phí dịch vụ áp dụng trên Mạng xã hội tùy thuộc qui định của website và chính sác của Công Ty tại từng thời điểm, căn cứ theo các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam;

4.1.2.       Nhà Cung Cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang Mạng xã hội tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

4.1.3.       Nhà Cung Cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa Thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.

4.1.4.       Nhà Cung Cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4.1.5.       Nhà Cung Cấp có toàn quyền từ chối việc truy cập của người sử dụng vào Mạng xã hội
Mạng xã hội hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa Thuận này.

4.1.6.       Nhà Cung Cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Mạng xã hội.

4.1.7.       Nhà Cung Cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi một cách hoàn toàn miễn phí.

4.1.8.       Nhà Cung Cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.

4.1.9.       Nhà Cung Cấp không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần của Mạng xã hội không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.

4.1.10.     Nhà Cung Cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội Dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên Mạng xã hội vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

4.1.11.     Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Mạng xã hội sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu người sử dụng Dịch Vụ và/hoặc các thành viên trên website không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin có tính chất nêu trên thì Ban quản trị Mạng xã hội có quyền từ chối, ngừng cung cấp Dịch Vụ;

4.1.12.     Mạng xã hội có thể sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Mạng xã hội. Các chính sách này sẽ được công bố trên Mạng xã hội tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website;

4.1.13.     Mạng xã hội có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là mười lăm (15) ngày trong trường hợp Thành viên vi phạm Thỏa Thuận này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Mạng xã hội;

4.1.14.     Mạng xã hội sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng Dịch Vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Mạng xã hội liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Mạng xã hội tại thời điểm đăng ký lại đó;

4.1.15.     Mạng xã hội có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch Vụ và quyền của Thành viên nếu Ban quản trị của Mạng xã hội phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Mạng xã hội thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của website hoặc uy tín Công Ty, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Mạng xã hội, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam;

4.1.16.     Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp, hoặc được công nhận bởi Mạng xã hội trước đó sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

4.2.    Các Nghĩa Vụ Của Mạng Xã Hội

4.2.1.       Cung cấp dịch vụ Mạng xã hội theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong Thỏa Thuận này;

4.2.2.       Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng Dịch Vụ; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

4.2.3.       Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

4.2.4.       Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của NĐ72;

4.2.5.       Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của NĐ 72 khi có yêu cầu;

4.2.6.       Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

4.2.7.       Cam kết luôn đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

4.2.8.       Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

4.2.9.       Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4.2.10.     Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà Cung Cấp nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Nhà Cung Cấp không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua Mạng xã hội.

4.2.11.     Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà Cung Cấp cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đối với những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên Mạng xã hội, ngay cả khi Mạng xã hội không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

4.2.12.     Các liên kết tại Mạng xã hội có thể dẫn người sử dụng tới các website khác, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

4.2.13.     Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của Mạng xã hội đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Theo đó, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của Mạng xã hội đăng tải lên.

 1.      CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN

5.1. Quy trình xem xét, xử lý vi phạm:

Công Ty và Mạng xã hội có toàn quyền quyết định gỡ bỏ các nội dung được đăng tải, chia sẻ trên Mạng xã hội có tính chất vi phạm qui định pháp luật, thuần phong mỹ tục, và điều kiện nêu trong bản Thỏa Thuận này. Ngoài ra, Ban quản trị Mạng xã hội luôn được bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên, hoặc xóa bỏ tài khoản của người sử dụng Dịch Vụ có hành vi vi phạm đó.

Về cơ bản, cơ chế xử lý đối với người sử dụng Dịch Vụ có hành vi vi phạm Thỏa Thuận trên Mạng xã hội được thực hiện theo qui trình như sau:

–  Thông báo cho thành viên về vi phạm;

–  Yêu cầu chấm dứt hành vi, đính chính thông tin vi phạm, hoặc sửa đổi,

–  Yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp bắt buộc phải loại bỏ thông tin theo qui định của chính sách Công Ty và qui định pháp luật;

–  Dùng biện pháp kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp thành viên không hợp tác;

–  Chấm dứt tư cách thành viên nếu thành viên không phối hợp thực hiện, hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.
5.2.         Nguyên tắc xử lý vi phạm:

–  Tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.  Tối đa với mỗi lỗi vi phạm, thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.

–  Trường hợp người sử dụng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–  Nếu người sử dụng đã đăng ký là thành viên Mạng xã hội nhưng không tuân thủ các quy định sử dụng tại Thỏa Thuận này, người sử dụng sẽ bị dừng tư cách thành viên ngay lập tức mà không cần thông báo trước.
5.3. Cụ thể các hình thức xử phạt đối với thành viên đăng ký

5.3.1.       Xoá bài và khoá tài khoản vĩnh viễn ngay lần đầu tiên vi phạm và trong trường hợp cần thiết, Công Ty sẽ chuyển thông tin tài khoản liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật đối với các hành vi sau:

–  Kêu gọi tụ tập, thành lập các tổ chức hoạt động khủng bố, hoạt động tội phạm có tổ chức hoặc các nhóm có liên quan đến hành vi bạo lực hoặc tội phạm.

–  Đăng nội dung hình ảnh, các nội dung khuyến khích lạm dùng hoặc bạo lực tình dục, mọi nội dung tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên, ảnh riêng tư, cung cấp các dịch vụ tình dục, mại dâm.

–  Sử dụng tên đăng nhập, hình ảnh đại diện hoặc đăng bài viết giả mạo để mạo danh các nhân, tổ chức nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo hoặc các hành vi phạm pháp khác.

–  Đăng thông tin gây mâu thuẫn, hiềm khích, phân biệt đối xử giữa các dân tộc, vùng miền, tôn giáo.

–  Thực hiện việc phá hoại hệ thống mạng của Pê tê bóc dưới bất kỳ hình thức nào như chèn các đoạn mã nguy hiểm, tấn công hệ thống.

5.3.2.       Xoá bài và nhắc nhở lần đầu, khoá tài khoản 7 ngày lần hai, khoá tài khoản 30 ngày cho các lần vi phạm tiếp sau được áp dụng nhưng không giới hạn với các hành vi sau:

–  Đăng thông tin cùng một nội dung lặp lại nhiều lần với mục đích thương mại, quấy nhiễu hay trục lợi từ người khác công khai hay riêng tư.

–  Sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam

–  Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai tư liệu cá nhân và các thông tin cá nhân như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của đối tượng đề cập.

–  Đăng các nội dung, thông tin, hình ảnh, video vi phạm bản quyền tác giả hoặc nhãn hiệu thương mại.

–  Đăng nội dung khuyến khích tệ nạn hoặc bạo lực hoặc các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật

 1. CẢNH BÁO VỀ CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

6.1.         Dịch vụ Mạng xã hội cho phép người sử dụng đăng tải, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, bao gồm các hình ảnh, clip. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp không đảm bảo những thông tin người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, chia sẻ trên Mạng xã hội là chính xác, an toàn, và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

6.2.         Khi người sử dụng đăng tải nội dung lên Mạng xã hội, bạn đã đồng ý trao cho Mạng xã hội chấp thuận không độc quyển đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ, theo đó Mạng xã hội có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu, với quyền sử dụng, đăng tải, lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên, dịch, trao đồi, phát hành, biểu diễn, trưng bày, và phân phối những nội dung của bạn. Các quyền bạn đồng ý cấp theo chấp thuận này được giới hạn cho mục đích vận hành, quảng bá và phát triển Mạng xã hội. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho chúng tôi vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội.

6.3.         Người sử dụng phải đảm bảo rằng các nội dung do bạn đăng tải lên Mạng xã hội đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng Dịch Vụ của Mạng xã hội không có nghĩa là bạn có bản quyển sử dụng những nội dung mà bạn truy cập được. Bạn không thể sử dụng những nội dung không phải của bạn trên Mạng xã hội nếu không xin phép người chủ hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định

6.4.         Trên Website của Mạng xã hội có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Nhà Cung Cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào mà người sử dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên Mạng xã hội.

 1. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

7.1.         Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa Thuận này và các qui định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7.2.         Mạng xã hội chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người sử dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

7.3.         Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thoả Thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa Thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

7.4.         Mọi tranh chấp trên Mạng xã hội sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.

7.5.         Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Mạng xã hội khuyến khích người sử dụng, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Mạng xã hội để tìm được giải pháp phù hợp.

7.6.         Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội đều sẽ được gởi đến Phòng hỗ trợ của Pê tê bóc theo thông tin sau:

Email: [email protected] ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại,

Mạng xã hội sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

7.7.         Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Mạng xã hội đều sẽ được Mạng xã hội hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Mạng xã hội để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.

7.8.         Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người sử dụng Dịch Vụ (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Mạng xã hội trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

Bước 4: Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải, sẽ được tiến hành tại tòa án có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng qui định bởi pháp luật Việt Nam.

 1. CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

8.1.         Mạng xã hội đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của người sử dụng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và Mạng xã hội thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

–  Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

–  Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

–  Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.

8.2.         Công Ty và Mạng xã hội sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Mạng xã hội có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
8.3.         Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của Mạng xã hội, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ của ban quản trị website để phản ánh và được giải quyết vấn đề.

8.4.         Mục đích thu thập Thông tin cá nhân. Mạng xã hội thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng cho một hoặc một số mục đích như sau:

– Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của Mạng xã hội và thiết lập các hình thức liên lạc với khách hàng với khách hàng,

–  Thực hiện cung cấp, cập nhật và cải tiến Dịch vụ,

–  Hiển thị và đo lường hiệu quả quảng cáo

8.5.         Loại thông tin thu thập. Những loại Thông tin cá nhân mà Mạng xã hội thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

– Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;

–  Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;

–  Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

8.6.         Phạm vi sử dụng thông tin

–  Thông tin được thu thập trên Mạng xã hội sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà Mạng xã hộiđang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

–  Chỉ có khách hàng là thành viên mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website Mạng xã hội bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.

–  Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên Mạng xã hội để tiến hành các giao dịch và sử dụng Dịch Vụ hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ Mạng xã hội.

–  Mạng xã hội có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang website mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

–  Mạng xã hội không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Mạng xã hội.

8.7.         Thời gian lưu trữ thông tin thu thập Mạng xã hội sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người sử dụng đăng tải, cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Mạng xã hội trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.
8.8.         Việc công bố thông tin thu thập

–  Mạng xã hội không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.

–  Mạng xã hội cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà Mạng xã hội tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà Mạng xã hội cho là có liên quan.

–  Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website);

–  Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Mạng xã hội (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);

–  Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu Mạng xã hội gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

–  Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Mạng xã hội, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên Mạng xã hội phải liên đới chịu trách nhiệm pháp lý.

–  Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Mạng xã hội cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.

–  Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà Mạng xã hội có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, Mạng xã hội sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khách hàng.

8.9.         Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân. Mạng xã hội cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Mạng xã hội trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi Mạng xã hội để ngăn ngừa các hành vi sau:

–  Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

–  Sử dụng thông tin trái phép;

–  Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép Tuy nhiên, Mạng xã hội không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, Mạng xã hội thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Mạng xã hội, đồng thời Mạng xã hội cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.

8.10.        Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin Mạng xã hội có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website của Mạng xã hội, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

 1.      QUẢNG CÁO

Mạng xã hội giữ quyền đặt quảng cáo, nội dung thương mại và những nội dung được tài trợ bên cạnh những nội dung do bạn và người dùng khác cung cấp. Chúng tôi không cung cấp nội dung hoặc thông tin cá nhân của bạn cho nhà quảng cáo mà không có sự chấp nhận của bạn.

 1. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU

Các khẩu hiệu của Công Ty, Mạng xã hội, logo của Nhà Cung Cấp, và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tượng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Nhà Cung Cấp là các thương hiệu của Công Ty (tùy theo từng trường hợp) cùng các tài sản trí tuệ khác của Nhà Cung Cấp, nếu không có sự cho phép trước của Mạng xã hội, tùy từng trường hợp, Bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của Nhà Cung Cấp.

 1. SỬA ĐỔI VÀ NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

–  Mạng xã hội liên tục thay đổi và cải thiện sản phẩm cho người dùng cuối. Do đó Mạng xã hội có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho bạn hoặc tất cả mọi người vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn đồng ý rằng Pê tê bóc không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

–  Mạng xã hội có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo Thỏa Thuận này và chấm dứt tài khoản của bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với Thỏa Thuận hoặc các thỏa thuận bổ sung hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; (c) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ); (d) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; (e) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; (f) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; (g) không thanh toán các khoản phí nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến Dịch Vụ.

 1. SỬA ĐỔI THỎA THUẬN

12.1.        Mạng xã hội có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho người sử dụng các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Thỏa Thuận thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Mạng xã hội. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Bạn trên Mạng xã hội sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho Bạn.

12.2.        Việc bạn tiếp tục sử dụng Mạng xã hội sau khi có các thay đổi về điều khoản của chúng tôi cấu thành việc bạn chấp nhận với những điều khoản được sửa đổi.

 1. GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

13.1.        Nhà Cung Cấp khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Mạng xã hộihoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người sử dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Mạng xã hội.

–  Mạng xã hội không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người sử dụng hành động làm hoặc không hành động dựa trên các nội dung có trên Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

–  Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của người sử dụng trên Mạng xã hội, người sử dụng đồng ý giữ cho Mạng xã hội và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, nhà cung cấp, nhân viên của Mạng xã hội, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào.

–  Người sử dụng và thành viên sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Mạng xã hội. Nhà Cung Cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Mạng xã hội. Người sử dụng và thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Nhà Cung Cấp toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Nhà Cung Cấp có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm pháp luật, hay vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền nào được hình thành do hành vi, lỗi của khách hàng, thành viên sử dụng đó.

–  Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa người sử dụng, hoặc thành viên của Mạng xã hội và người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Mạng xã hội, thì người sử dụng, hoặc thành viên đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công Ty, và Mạng xã hội không bị ảnh hưởng.

 1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Thỏa Thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các Dịch Vụ trên Mạng xã hội, và qui định các điều kiện mà người sử dụng Dịch Vụ phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội.

 1.       ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mạng xã hội  Pê tê bóc, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Mạng xã hội cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Thỏa Thuận này.

–  Mọi sự vi phạm Thỏa Thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pê tê bóc và pháp luật quốc tế.