Pê tê bóc hiện có 3 app

 

App Android dành cho mạng xã hội

Bạn cần phải bật “unknown sources” trong security trước khi có thể cài app.

App có dùng permission location cho định vị trong mạng xã hội khi post status, nếu bạn không thích có thể tắt đi.

Bạn cần có account trên mạng xã hội để có thể login

 


App iPhone dành cho mạng xã hội

Bạn cần phải jailbreak hoặc dùng biện pháp khác vì app không có trên app store

 


App Android dành cho trang tin tức

Dùng để đọc tin trên trang chính

 

 

 

[zvr_reactions]