Pê tê bóc là gì?

Pê tê bóc là mạng xã hội ….0 (bốn chấm và số không) được xây dựng trên hệ thống điện toán đám mây ảo và sắp được các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu thế giới thổi bay về Việt Nam.

Vì là của người Việt, cho người Việt và chất lượng quá tuyệt vời, Pê tê bóc đã được ưu ái nhắc đích danh trong buổi tường trình thông qua luật an ninh mạng trước quốc hội vừa qua.

Sắp tới, Pê tê bóc định hướng phát triển thành mạng xã hội và sân chơi tự do cho các tác giả thích châm biếm các cái xấu trong xã hội và cười với nhau

Phương châm

Pê Tê Bóc – Dùng là phê tới nóc

Tính năng

? Bạn có biết?

Pê tê bóc được xây dựng bởi cộng đồng mà bạn là nòng cốt. Bạn có thể giúp đỡ Pê tê bóc phát triển bằng cách đóng góp bài viết mới. Không thì bạn chỉ cần vô bấm nút tặng bánh mì cho BQT cũng được!

 

[zvr_reactions]