Bên ngoài

Từ dùng để chỉ Nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh Song, do bản chất dân tộc cực đoan, tập đoàn Pol Pot được sự hậu thuẫn bên ngoài tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống Việt Nam Nguồn: Tạp chí Quân Đọc tiếp…

Cần cho người dân

Là những thứ được Quyết Tâm xây dựng vì Việt Nam vẫn chưa có điểm nhấn nào. Từ này thường hay bị hiểu sai trong dư luận vì mỗi người dân lại nghĩ là mình cần một thứ khác nhau, dẫn đến một số ý kiến trái chiều nhau. Pê tê bóc xin được định nghĩa lại như sau:

  • Cần cho người dân: Nhà hát
  • Không cần cho người dân: Bệnh viện, trường học, công viên, đường sá rộng rãi hơn…

(more…)

zvr

Bạn nghĩ gì?

⬛🔵🔴🔴⬛

🔵🔵🔴(Tiếng Việt)⬛🔵🔴🔴⬛🔺🔺⬛🔵⬛⬛🔺🔺⬛⬛🔴🔴 ⬛⬛🔺🔺🔵🔴🔵🔴⬛🔴🔵⬛🔺🔵🔴🔵🔵🔵🔺 ⬛🔵🔺⬛🔴🔵🔴(GS Hồ Ngọc Đại)🔺🔵🔵🔴🔵🔺🔴🔴⬛⬛🔺⬛⬛🔴⬛⬛🔵🔵⬛🔴 ⬛🔵🔴🔵🔺🔵⬛🔴🔺🔵🔴⬛⬛⬛🔴🔺🔴🔴⬛🔺🔵 ⬛⬛🔵🔵⬛ 🔵⬛🔵⬛⬛ 🔴⬛🔴🔺🔺🔺🔵⬛🔺🔺🔵🔴 🔺🔺⬛🔵🔴

(more…)

zvr

Bạn nghĩ gì?

Ông chú viettel

Một nhân vật có độ bí ẩn tương đương đồng chí X. Đến bây giờ người ta vẫn chưa thống kê được ông có bao nhiêu người cháu trên khắp Việt Nam. Ông nổi tiếng nhất vào khoảng năm 2015 khi các cháu của ông quảng cáo các chương trình khuyến mãi thẻ nạp hơn 20, 30% so với các chương trình khuyến mãi chính thức của nhà mạng; nhưng khi cầm tiền của người nạp thì các cháu biến mất.

Xem thêm cháu bác Nhanh.

(more…)

zvr

Bạn nghĩ gì?