Là hai từ để chị sự giác ngộ của các quan chức Việt Nam, điển hình như ông Trương Minh Tuấn, từ chỗ là bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông và viết sách chống tự diễn biến đã tự nguyện… nhận hối lộ.

ông Trương Minh Tuấn

Theo BBC tiếng Việt

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn, người bị tố cáo nhận hối lộ 200 ngàn USD (trong vụ án MobiFone mua AVG), là chủ biên cuốn sách này, được xuất bản tháng 11/2016.

Nội dung cuốn sách được mô tả là phân tích một số vấn đề lý luận, thực trạng và nguyên nhân đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

“Cuốn sách được hoàn thiện và xuất bản trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và được phát hành đúng dịp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với những đúc kết sâu sắc của tác giả, cuốn sách sẽ là cẩm nang quý giá cho mỗi cán bộ, đảng viên,” trang web Bộ này viết.

Giá bán trên bìa sách là 45.000 VND, giá trên tiki.vn là 31.500 VND nhưng “đã hết hàng”.

Ngày 23/2/2019, ông Trương Minh Tuấn bị bắt với tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và ngày 12/04/2019, tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội danh “Nhận hối lộ”.

Bạn cảm thấy thế nào?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *