Theo Định nghĩa của Dương Quốc Chính, gồm các thế lực sau

1. Thành phần chống cộng cực đoan, hay còn gọi là “bò vàng

2. Thành phần PĐ nhưng lại có nguồn gốc CS hoặc nằm trong bộ máy nhà nước CS, có thể là con em hoặc bản thân là cựu đảng viên CS, nhưng tự diễn biến đến độ công khai chống đối chế độ. Nhóm này cũng chia làm mấy nhóm nhỏ:

a. Tự diễn biến đến tận cùng, nên ly khai hoàn toàn với chế độ CS, nhận thức sâu sắc được những nhược điểm của chế độ từ quá khứ đến hiện tại.

b. Tự diễn biến nửa vời, tức là chán ghét chế độ hiện tại (mà mình gọi là CS nửa mùa, nền kinh tế con la), chống tham nhũng, bất công…nhưng lại vẫn tôn sùng chế độ CS trong quá khứ, nhất là giai đoạn 45-75. Thành phần này thường là cựu đảng viên.

c. Gần giống nhóm b nhưng chỉ tôn sùng 1 số lãnh tụ CS như bác Hồ, bác Giáp, hoặc tôn sùng anh bộ đội cụ Hồ. Thành phần này thường là cựu đảng viên hay cựu chiến binh hoặc con em họ.

3. Thành phần PĐ nhưng phe đ/c X. Họ cũng phê phán chế độ, nhưng chỉ phê phe bảo thủ, ủng hộ dân chủ hóa, cải cách trong nội bộ đảng. Nhiều người trong số họ vẫn là đảng viên, hơi diễn biến, thậm chí có chức quyền.

4. Thành phần PĐ nhưng thân đảng CS. Họ chống tham nhũng, nhóm lợi ích…thực ra là chống phe đ/c X. Nhưng không phải vì thế mà họ không có tư duy cải cách. Họ muốn cải cách chế độ, cải cách đảng, nói cách khác là muốn đảng thay đổi để tồn tại, thậm chí muốn lái đảng theo đường lối không còn là CS nữa.

5. Thành phần chống CS kiểu ôn hòa, muốn đấu tranh cho xã hội dân sự 1 cách công khai. Nhóm này chia 3:

a. Không muốn sống chung với chế độ CS hoặc 1 biến tướng của CS.

b. Chấp nhận đảng CS như 1 thành phần trong nền chính trị đa đảng.

c. Nhóm có mục đích khai dân trí, phê phán những sai sót của chế độ, để chờ đợi sự thay đổi từ dưới lên.

6. Thành phần PĐ có nguồn gốc tôn giáo (Thiên chúa giáo, Phật giáo VN thống nhất, Hòa Hảo thuần túy…).

7. Gần đây mới xuất hiện thêm thành phần “cánh hữu”, chống “cánh tả”, đương nhiên bao gồm cả chống CS. Nhóm này có thể chửi tuốt tất cả các nhóm trên, nếu họ có xu hướng thiên tả, thậm chí chửi cả bọn tư bản dãy chết, thế lực thù địch, nếu họ thiên tả! Nhóm này có xu hướng chống luôn cả Bắc Kỳ, vì cho là dân Bắc Kỳ có nhiều tật xấu và thường thiên tả! Nhóm này đa phần là trẻ trâu 8x, 9x.

Bạn cảm thấy thế nào?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *