Chỉ việc khi một dự thảo dân chưa biết và im lặng chưa có ý kiến thì được coi như tán thành 100%

 

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.