ComCom

Viết tắt của “Comrade Commissar”, dịch ra tiếng Việt là “đồng chí chính uỷ”; là tên gọi của một nhóm hoạt động chủ yếu trên Facebook, thường đưa nhiều tin về hoạt động quân sự của Đông Lào, thân Nga và nước lạ. Riêng về nước lạ thì tùy theo tình hình đang căng thẳng và dư luận đang ngả về phía nào mà nhóm này sẽ đưa tin ủng hộ hay chống đối.

(more…)

Bò đỏ

Tên của một loại nước tăng lực xuất phát từ Thái Lan và khá nổi tiếng ở Việt Nam.

Tên khoa học: Hồng Bò

Đây là một loại bò đặc biệt, không ăn được vì rất dai, lại hay nhai đi nhai lại những quan điểm cũ. Loài bò này không ăn cỏ mà thích đi troll các diễn đàn nơi ai cũng có tiếng nói.

(more…)