Nước mà ai cũng biết là nước nào đấy,  nước tình duyên hữu hảo với nước ta, đã từng đô hộ nước ta, đã từng đánh nước ta sau lưng, đang chiếm đóng nước ta hiện nay

 

zvr
Bạn nghĩ gì?

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.