Chỉ chiến dịch chống tham nhũng của ông Giàu Nặng. Củi là những quan chức tham nhũng đã bị thanh trừng (nhưng lý do chủ yếu là thuộc phe phái khác)

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.