Chỉ ông Nguyễn Phú Trọng,  Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016–2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ươngvà Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Vì có nhiều chức vụ như vậy và vì có vẻ Việt Nam sẽ theo xu hướng của nước lạ để bỏ nhiệm kỳ tổng bí thư (bí thư trọn đời), nhiều người còn gọi ông là “vua Trọng”

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.