Là một truờng hợp đi xe không biển kiểm soát, chống người thi hành công vụ tại Hà Nội. “Bác Nhanh” ở đây là giám đốc công an Hà Nội vào thời điểm ấy (2011).

Xem thêm: Ông chú Viettel

Bình luận


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.