Rich kids of Vietnam

#richkidsofvietnam Là một account instagram hiện đã bị xóa với nhiều hình ảnh của giới trẻ gốc Đông Lào tận hưởng cuộc sống xa hoa trên khắp thế giới. Ăn theo phong trào “Rich kids of X” với X là một tên quốc gia bất kỳ. Phong trào này được bắt đầu bởi một Tumblr chuyên thu thập ảnh của giới siêu giàu trên Instagram gọi là “Rich kids of instagram”

(more…)