Dùng để chỉ một đồng chí trong bộ chính trị. Có nhiều gỉa thuyết X là gì nhưng giải thích sau đây có lý nhất:

4 đồng chí trông rất hùng dũng sang trọng

có 4 dấu khác nhau (huyền, ngã, không dấu, nặng)

Cách gõ telex của bốn dấu này là F, X, Z, J

Suy ra X là…

 

Bạn cảm thấy thế nào?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *