ComCom

Viết tắt của “Comrade Commissar”, dịch ra tiếng Việt là “đồng chí chính uỷ”; là tên gọi của một nhóm hoạt động chủ yếu trên Facebook, thường đưa nhiều tin về hoạt động quân sự của Đông Lào, thân Nga và nước lạ. Riêng về nước lạ thì tùy theo tình hình đang căng thẳng và dư luận đang ngả về phía nào mà nhóm này sẽ đưa tin ủng hộ hay chống đối.

(more…)