Viết tắt của liên minh Việt Cam Lào

zvr
Bạn nghĩ gì?

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.