Chơi chữ của Đường sắt Việt Nam – Đừng Sờ Vào Nó.

Châm biếm sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng đường sắt Việt Nam hiện nay.

Không nên lầm với từ có 4 chữ cái mà có thêm chữ C.

Bình luận


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.