Chất lượng giao thông.

Dùng để biểu hiện sự ngạc nhiên trước một vấn đề mới.

Xem thêm ĐSVN

Các định nghĩa tương tự

  • Cậu Làm Gì Thế
  • Chém Lạnh Ghê Thế
  • Chết Là Giải Thoát
  • Chỉ Là Gió Thoảng
  • Củ Lạc Giòn Tan
  • Cả Lớp Giải Tán
  • Chỉ Là Giả Thuyết
  • Cãi Lộn Gì Thế
  • Còn Lắm Gian Truân
  • Cần Lời Giải Thích

 

Bạn cảm thấy thế nào?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *