Không có chuyện

Trong giao tiếp bình thường, “không có” có nghĩa phủ định. Tuy nhiên, trong tiếng Việt gần đây xuất hiện hiện tượng “không có chuyện” có nghĩa là “đã có chuyện” hoặc “sẽ có chuyện”.

Một số chuyên gia ngôn ngữ học cho biết chỉ có trong tiếng Anh mới có hiện tượng thì quá khứ và tương lai quan trọng như thế này, nên sự thay đổi này được cho là do tác động của các thế lực thù địch (chứ không phải do tiêu cực), biến những chuyện không có thành có thật.

(more…)