Đi nhờ chuyên cơ

Là lý do 9 người “không hề quen biết” của đoàn đại biểu quốc hội đi thăm Hàn Quốc đã trốn ở lại bất hợp pháp gần một năm trời mà không ai biết gì. Đến khi báo đài Hàn Quốc đưa tin thì văn phòng quốc hội mới đưa ra lý do sau:

(more…)