Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không bị ảnh hưởng gì

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, phát biểu như vậy (theo Người Lao Động). Ông này cũng là tác giả của “trạm thu giá“ Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Thời gian vừa qua, các vụ việc tài xế dùng tiền Đọc tiếp…

0 Shares