An ninh mạng

Viết tắt là ANM, hay Animal, là luật được đặt ra để bảo vệ quyền lợi của một số “mạng lưới” hiện tồn tại trong xã hội. Nhiều người lầm tưởng mạng này là nói về mạng Internet nhưng thật ra không phải. Trong luật này không có nhiều điểm đề cập đến các kỹ thuật an ninh trên mạng Internet mà chủ yếu bàn về các nội dung được đăng tải trên mạng.

Một số phân tích cho thấy luật An Ninh Mạng của Việt Nam được xây dựng chủ yếu dựa trên luật an ninh mạng của một nước lạ nào đó.

(more…)