Bên ngoài

Từ dùng để chỉ Nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh Song, do bản chất dân tộc cực đoan, tập đoàn Pol Pot được sự hậu thuẫn bên ngoài tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống Việt Nam Nguồn: Tạp chí Quân Đọc tiếp…