Cột điện

Là một loài động vật có bốn chân, có khả năng di chuyển xuyên lục địa, theo ông Nguyễn Xuân Phúc tháng 06/2020: “Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết’. Còn bây giờ, thực Đọc tiếp…