Hiệp hội chống hàng giả

Là nơi thanh lọc hàng giả, không phải để loại bỏ hàng giả khỏi cuộc sống mà là để giữ lại những hàng gỉa Việt Nam chất lượng nhất như Asanzo, Khải Silk, VSmart

Minh chứng rõ nhất là ông Nguyễn Trong Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) dùng… bằng giả đại học y dược để nhập chức

Bằng giả của ông Nguyễn Trọng Khanh
(more…)