Cần cho người dân

Là những thứ được Quyết Tâm xây dựng vì Việt Nam vẫn chưa có điểm nhấn nào. Từ này thường hay bị hiểu sai trong dư luận vì mỗi người dân lại nghĩ là mình cần một thứ khác nhau, dẫn đến một số ý kiến trái chiều nhau. Pê tê bóc xin được định nghĩa lại như sau:

  • Cần cho người dân: Nhà hát
  • Không cần cho người dân: Bệnh viện, trường học, công viên, đường sá rộng rãi hơn…

(more…)