Bò đỏ

Tên của một loại nước tăng lực xuất phát từ Thái Lan và khá nổi tiếng ở Việt Nam.

Tên khoa học: Hồng Bò

Đây là một loại bò đặc biệt, không ăn được vì rất dai, lại hay nhai đi nhai lại những quan điểm cũ. Loài bò này không ăn cỏ mà thích đi troll các diễn đàn nơi ai cũng có tiếng nói.

(more…)