Chỉ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.