Chỉ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

zvr
Bạn nghĩ gì?

Bình luận

Chuyên mục: Từ điển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.